موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
تعداد مقالات: 429
1. بررسی اسنادی عصیان زبردست‌خان چاپشلو در شمال خراسان در اواخر قاجار:علل و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1398

10.22034/ganj.2019.1917.1574

محمدحسن پورقنبر؛ یعقوب تابش


3. اختلاف ایران و عثمانی بر سر شهر باغسائی.

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 6-30

10.22034/ganj.2019.2359

حمید بصیرت منش؛ مراد مرادی مقدم


4. موانع اجرای قانون سجل احوال در بلوچستان در دورۀ رضاشاه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 92-123

10.22034/ganj.2019.2354

عبدالودود سپاهی؛ محمد حسن رازنهان


7. فعالیت‌های حزب توده در مدارس خراسان (1321-1335ش)

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 54-84

10.22034/ganj.2019.2340

کبری نودهی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی


10. یک نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضی: قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروزآباد در آبان‌ 1341

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 52-87

10.22034/ganj.2019.2319

محمدرضا قلیزاده؛ حبیب الله سعیدی نیا؛ علی شهوند


15. سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در صنعت فرش ایران در عصر قاجار

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-93

10.22034/ganj.2018.2298

مصطفی ملایی؛ منصوره اتحادیه


19. مناسبات فرهنگی و اجتماعی آمریکا با ایران در دورۀ پهلوی (1304-1357ش) (مطالعۀ موردی شهر اصفهان)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 76-104

10.22034/ganj.2018.2288

معصومه گودرزی بروجردی؛ مرتضی نورائی؛ ابوالحسن فیاض انوش


22. ساماندهی منابع و ذخایر آب شهر قم در دورۀ قاجار (با تکیه بر اسناد کاخ گلستان)

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2018.2268

حسین احمدی رهبریان؛ نیره خدادادشهری؛ حسن زندیه


23. دستورالعمل‌های دیپلماتیک در ایران دورۀ قاجار

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 6-32

10.22034/ganj.2018.2267

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار؛ محسن بهشتی سرشت


24. تاریخ در قاب تمبرهای دورۀ نخست حکومت محمدرضا پهلوی (26/6/1320-28/5/1332) با تکیه بر آمار

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 6-19

عبدالرفیع رحیمی؛ سیده فروغ فتحی