موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
تعداد مقالات: 453
1. انتخاب جزیرۀ خارک به‌عنوان تبعیدگاه در دهۀ 1320 و 1330ش

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 6-32

10.30484/ganj.2021.2666

مرضیه سعادتمند؛ حسن الهیاری؛ حمید اسدپور


3. کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت‌بخشیدن به اصلاحات ارضی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 62-86

10.30484/ganj.2021.2668

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا


4. مجاهدان مشروطه‌خواه آذربایجان در سالهای جنگ جهانی اول (1333-1337ق)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 88-108

10.30484/ganj.2021.2669

سیروان خسروزاده؛ فرشته جهانی


7. شکل‌گیری و عملکرد مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت سنندج و واکنش‌ها به آن (1319-1328ق)

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 108-137

10.22034/ganj.2021.2629

پرستو مظفری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


8. بررسی مناقشات عبدالحسین دهدشتی و کمپانی نفت جنوب (مطالعۀ موردی؛ اراضی قیر لارستان 1307-1301ش)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 6-32

10.22034/ganj.2020.2606

نعمت الله زکی پور؛ احمد لعبت فرد؛ کشواد سیاهپور


9. تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی سلطان‌آباد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2020.2607

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ مهدی جیریائی


15. ناکامی برنامه‌های توسعه در استان کردستان (1327-1352)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-103

10.22034/ganj.2020.2578

سید اصغر آقا میرزایی؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ منصور حیدری


17. حفاری‌های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در سال‌های 1325 تا 1332ش.

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-63

10.22034/ganj.2020.2422

صلاح نصراللهی؛ صالح امین پور


19. مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 86-116

10.22034/ganj.2020.2424

مرجان رضایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مصطفی پیرمرادیان


20. نقش آلمانی‌ها در تأسیس راه‌آهن در ایران عصر رضاشاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 118-141

10.22034/ganj.2020.2425

مصطفی نوری؛ کریم سلیمانی


21. تعامل و تقابل بنی‌صدر با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر و کابینه

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 6-46

10.22034/ganj.2020.2410

صالح پرگاری؛ فواد پورآرین؛ مصطفی جوان


23. قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 72-88

10.22034/ganj.2020.2412

محمدرضا علم؛ فاطمه حاجیانی


24. کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله‌جات): شکل‌گیری و انحلال(1293-1300ش)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 90-115

10.22034/ganj.2020.2413

علیرضا ملایی توانی؛ امین محمدی


25. پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در کلانشهر تهران

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 116-143

10.22034/ganj.2020.2414

حجت علیاری مولان؛ مریم ناخدا؛ امیررضا اصنافی