موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
بررسی و تحلیل روند تأسیس کارخانه‌های تولید اسلحه و فشنگ در دورۀ قاجار (1222-1340ق/1807-1922م)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 27-50

10.30484/ganj.2022.2917

عادل شعبانی مقدم؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اصغر فروغی ابری


تبلیغات در صنعت جهانگردی در دورۀ پهلوی دوم (۱۳۲۰-1357)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-75

10.30484/ganj.2022.2918

سمیه بختیاری


نوع و نحوۀ مصرف موقوفات روحانیون و تجار ساری در دورۀ قاجار

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 75-100

10.30484/ganj.2022.2919

فرشید نوروزی؛ جمشید نوروزی


فرایند صدور مجوز چاپ و نشر روزنامه‌ها در دورۀ قاجار

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 60-85

10.30484/ganj.2021.2761

حسن زندیه؛ کیانا شریعت پارسا


والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در ولایت آلاداغ، در عصر افشاریه

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 86-116

10.30484/ganj.2021.2762

علی رحمتی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


انتخاب جزیرۀ خارک به‌عنوان تبعیدگاه در دهۀ 1320 و 1330ش

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 6-32

10.30484/ganj.2021.2666

مرضیه سعادتمند؛ حسن الهیاری؛ حمید اسدپور


کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت‌بخشیدن به اصلاحات ارضی

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 62-86

10.30484/ganj.2021.2668

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا


شکل‌گیری و عملکرد مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت سنندج و واکنش‌ها به آن (1319-1328ق)

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 108-137

10.22034/ganj.2021.2629

پرستو مظفری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی سلطان‌آباد

دوره 30، شماره 4، دی 1399، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2020.2607

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ مهدی جیریائی


ناکامی برنامه‌های توسعه در استان کردستان (1327-1352)

دوره 30، شماره 3، مهر 1399، صفحه 80-103

10.22034/ganj.2020.2578

سید اصغر آقا میرزایی؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ منصور حیدری