موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
تعداد مقالات: 457
1. دبستان ایرانیان در طرابوزان (1302ق-1360ق/ 1264ش-1320ش)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 7-25

10.30484/ganj.2021.2716

نظام علی دهنوی


2. عاملیت زنان در وقف‌نامه‌های رقبات آبی (موردمطالعه: وقف‌نامه‌های دورۀ قاجار در کرمان)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 26-50

10.30484/ganj.2021.2717

اعظم علیخانی؛ محمد همایون‌سپهر؛ وحید رشیدوش


4. نقش ایرانیان یهودی در کشف و فروش آثار عتیقه در دورۀ قاجار

دوره 31، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 76-100

10.30484/ganj.2021.2719

محمدرضا عسکرانی؛ منصور موسوی


5. انتخاب جزیرۀ خارک به‌عنوان تبعیدگاه در دهۀ 1320 و 1330ش

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 6-32

10.30484/ganj.2021.2666

مرضیه سعادتمند؛ حسن الهیاری؛ حمید اسدپور


7. کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت‌بخشیدن به اصلاحات ارضی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 62-86

10.30484/ganj.2021.2668

زینب قنبری نژاد؛ حبیب الله سعیدی نیا


8. مجاهدان مشروطه‌خواه آذربایجان در سالهای جنگ جهانی اول (1333-1337ق)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 88-108

10.30484/ganj.2021.2669

سیروان خسروزاده؛ فرشته جهانی


11. شکل‌گیری و عملکرد مدرسۀ آلیانس اسرائیلیت سنندج و واکنش‌ها به آن (1319-1328ق)

دوره 31، شماره 1، بهار 1400، صفحه 108-137

10.22034/ganj.2021.2629

پرستو مظفری؛ محسن رحمتی؛ جهانبخش ثواقب


12. بررسی مناقشات عبدالحسین دهدشتی و کمپانی نفت جنوب (مطالعۀ موردی؛ اراضی قیر لارستان 1307-1301ش)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 6-32

10.22034/ganj.2020.2606

نعمت الله زکی پور؛ احمد لعبت فرد؛ کشواد سیاهپور


13. تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی سلطان‌آباد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2020.2607

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ مهدی جیریائی


19. ناکامی برنامه‌های توسعه در استان کردستان (1327-1352)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-103

10.22034/ganj.2020.2578

سید اصغر آقا میرزایی؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ منصور حیدری


21. حفاری‌های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در سال‌های 1325 تا 1332ش.

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-63

10.22034/ganj.2020.2422

صلاح نصراللهی؛ صالح امین پور


23. مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 86-116

10.22034/ganj.2020.2424

مرجان رضایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مصطفی پیرمرادیان


24. نقش آلمانی‌ها در تأسیس راه‌آهن در ایران عصر رضاشاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 118-141

10.22034/ganj.2020.2425

مصطفی نوری؛ کریم سلیمانی


25. تعامل و تقابل بنی‌صدر با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر و کابینه

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 6-46

10.22034/ganj.2020.2410

صالح پرگاری؛ فواد پورآرین؛ مصطفی جوان