موضوعات = تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد
تعداد مقالات: 446
2. تأثیر جنگ جهانی اول بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی سلطان‌آباد

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 34-55

10.22034/ganj.2020.2607

عبدالله متولی؛ محمد حسن بیگی؛ مهدی جیریائی


5. بررسی مناقشات عبدالحسین دهدشتی و کمپانی نفت جنوب (مطالعۀ موردی؛ اراضی قیر لارستان 1307-1301ش)

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 6-32

10.22034/ganj.2020.2606

نعمت الله زکی پور؛ احمد لعبت فرد؛ کشواد سیاهپور


8. ناکامی برنامه‌های توسعه در استان کردستان (1327-1352)

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 80-103

10.22034/ganj.2020.2578

سید اصغر آقا میرزایی؛ منیژه صدری؛ اسماعیل حسن زاده؛ منصور حیدری


9. مبادلۀ نشان های دولتی در سفرهای مظفرالدین‌شاه قاجار به اروپا

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 86-116

10.22034/ganj.2020.2424

مرجان رضایی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مصطفی پیرمرادیان


10. حفاری‌های تجاری و اشیای کشف شده در زیویّه در سال‌های 1325 تا 1332ش.

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 36-63

10.22034/ganj.2020.2422

صلاح نصراللهی؛ صالح امین پور


11. نقش آلمانی‌ها در تأسیس راه‌آهن در ایران عصر رضاشاه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 118-141

10.22034/ganj.2020.2425

مصطفی نوری؛ کریم سلیمانی


14. پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در کلانشهر تهران

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 116-143

10.22034/ganj.2020.2414

حجت علیاری مولان؛ مریم ناخدا؛ امیررضا اصنافی


15. تعامل و تقابل بنی‌صدر با مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر و کابینه

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 6-46

10.22034/ganj.2020.2410

صالح پرگاری؛ فواد پورآرین؛ مصطفی جوان


17. کمیسیون تطبیق حوالجات (حواله‌جات): شکل‌گیری و انحلال(1293-1300ش)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 90-115

10.22034/ganj.2020.2413

علیرضا ملایی توانی؛ امین محمدی


18. قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 72-88

10.22034/ganj.2020.2412

محمدرضا علم؛ فاطمه حاجیانی


19. موانع اجرای قانون سجل احوال در بلوچستان در دورۀ رضاشاه

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 92-123

10.22034/ganj.2019.2354

عبدالودود سپاهی؛ محمد حسن رازنهان


20. اختلاف ایران و عثمانی بر سر شهر باغسائی.

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 6-30

10.22034/ganj.2019.2359

حمید بصیرت منش؛ مراد مرادی مقدم


24. فعالیت‌های حزب توده در مدارس خراسان (1321-1335ش)

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 54-84

10.22034/ganj.2019.2340

کبری نودهی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی