گنجینۀاسناد

(GANJINE-YE ASNAD)

امتیاز: علمی

موضوع: تحقیقات تاریخی مبتنی‌بر اسناد و مطالعات آرشیوی

ترتیب انتشار: فصل‌نامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان مجله: دو زبانه (فارسی، چکیده به زبان انگلیسی)

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 100000 تومان برای داوری و 150000 تومان برای چاپ 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس 

زمان بررسی اولیه: 5 تا 8  روز

زمان داوری: سه تا پنج ماه

پایگاه‌­های نمایه‌­سازGoogle Scholar ، Research Gate، ISC، SID، Magiran 

ضریب تاثیر: 0/0125

شیوه‌­نامهشیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا ( APA)

شمارۀ شاپای چاپی: 3653-1023

شاپای الکترونیک: 2268-2538

نوع دسترسی: دسترسی باز(open access)

درصد پذیرش مقالات: 32%

نرم‌افزار مشابهت‌یاب سمیم نور

 بر اساس مصوبۀ مورخ 1398/4/11 شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برای داوری هر مقاله در مجلۀ گنجینۀ اسناد 100هزار تومان و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ  150 هزار تومان از نویسندگان دریافت می‌شود. 

دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 18 (1387)
دوره 17 (1386)
دوره 16 (1385)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 11 (1380)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه های که گنجینه در آن نمایه می شود.

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاهی که گنجینه در آن نمایه می شود.

ابر واژگان