گنجینۀاسناد

(GANJINE-YE ASNAD)

امتیاز: علمی

موضوع: تحقیقات تاریخی مبتنی‌بر اسناد و مطالعات آرشیوی

ترتیب انتشار: فصل‌نامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان مجله: دو زبانه (فارسی، چکیده به زبان انگلیسی)

هزینۀ پردازش و انتشار مقاله: 2500000تومان برای پردازش و صدور نامه پذیرش و 150000 تومان برای چاپ 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس 

زمان بررسی اولیه: 5 تا 8  روز

زمان داوری: سه تا پنج ماه

پایگاه‌­های نمایه‌­سازGoogle Scholar ، Research Gate، ISC، SID، Magiran 

ضریب تاثیر: 0/0125

شیوه‌­نامهشیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا ( APA)

شمارۀ شاپای چاپی: 3653-1023

شاپای الکترونیک: 2268-2538

نوع دسترسی: دسترسی باز(open access)

درصد پذیرش مقالات: 32%

نرم‌افزار مشابهت‌یاب سمیم نور

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نویسندگان پس از پذیرش مقاله، موظفند فرم «تعهدنامه انتشار و فرم تعارض منافع» را تکمیل نمایند. برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.

 دریافت هزینه پردازش و انتشار مقالات در فصلنامه گنجینه اسناد طبق آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب 1/2/1400 وزارت علوم است. بر این اساس برای پردازش و صدور گواهی پذیرش 250000 تومان و برای انتشار 150000 تومان دریافت می‌گردد. نویسندگان محترم در ابتدای بارگزاری مقاله نیازی به پرداخت مبلغ ندارند و از مقالات مردودی هم وجهی دریافت نمی گردد.

 

شماره جاری: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 121، بهار 1400، صفحه 1-175 

ابر واژگان