گنجینۀاسناد

(GANJINE-YE ASNAD)

امتیاز: علمی

موضوع: تحقیقات تاریخی مبتنی‌بر اسناد و مطالعات آرشیوی

ترتیب انتشار: فصل‌نامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان مجله: دو زبانه (فارسی، چکیده به زبان انگلیسی)

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: 100000 تومان برای داوری و 150000 تومان برای چاپ 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس 

زمان بررسی اولیه: 5 تا 8  روز

زمان داوری: سه تا پنج ماه

پایگاه‌­های نمایه‌­سازGoogle Scholar ، Research Gate، ISC، SID، Magiran 

ضریب تاثیر: 0/0125

شیوه‌­نامهشیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا ( APA)

شمارۀ شاپای چاپی: 3653-1023

شاپای الکترونیک: 2268-2538

نوع دسترسی: دسترسی باز(open access)

درصد پذیرش مقالات: 32%

نرم‌افزار مشابهت‌یاب سمیم نور

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 بر اساس مصوبۀ مورخ 1398/4/11 شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران برای داوری هر مقاله در مجلۀ گنجینۀ اسناد 100هزار تومان و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ  150 هزار تومان از نویسندگان دریافت می‌شود. 

شماره جاری: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، تابستان 1399، صفحه 1-200 

7. شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


ابر واژگان