نویسنده = سعید رضایی شریف آبادی
تعداد مقالات: 21
2. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 140-167

10.22034/ganj.2020.2399

زینب سادات ٌصندید؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ رویا برادر


3. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


5. مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 112-129

امیررضا اصنافی؛ مرتضی کوکبی؛ سعید رضایی شریف آبادی


7. استانداردهای فراداده‌ای اشیای موزه‌ای و ارائة مهم‌ترین عناصر فراداده‌ای موزه‌ای از نظر متخصصان موزه در ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 104-124

طاهره راثی تهرانی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ حسن کیانی خوزستانی


8. کنترل مستند اسامی مشاهیر( امرای لشکری و کشوری) اسناد دوره قاجار موجود در آرشیو ملی ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 138-151

فرزانه خانی کچویی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


10. بررسی مولفه‌های معیارهای ارزیابی عکس‌های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 132-147

شهلا کریمی؛ منصور تاجداران؛ سعید رضایی شریف آبادی


11. بررسی کاربردپذیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 82-98

مرضیه جهانشاهی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


12. سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 106-126

سعیده تقی زاده؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه کربلا آقایی کامران


13. بررسی سیاست‌های مجموعه‌سازی آرشیوهای وب ملی کشورهای منتخب: ارائۀ سیاهۀ پیشنهادی برای آرشیوهای وب ملی

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 80-106

فاطمه نوشین فرد؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ مریم عشق آبادی


14. ارزیابی و رتبه‌بندی نرم‌افزارهای موجود در مراکز آرشیوی ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 96-113

مرتضی کوکبی؛ فریده عصاره؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ امیررضا اصنافی


16. مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 148-165

معصومه عادلی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


17. مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 106-125

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


18. یادداشت سردبیر: اسناد الکترونیک، آرشیو ملی و سازمان های دولتی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 5-6

سعید رضایی شریف آبادی


19. نظریه‌های اساسی در حوزۀ ارزشیابی اسناد آرشیوی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 107-116

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی


20. بررسی و مطالعۀ تطبیقی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه و آرشیو ملی کانادا

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 83-90

سعید رضایی شریف آبادی؛ الهام کریمی منصورآباد؛ غلامرضا عزیزی


21. حفاظت و نگه داری اسناد آرشیوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 77-94

سعید رضائی شریف آبادی؛ صدیقه روحی؛ ملیکا دهقان ابراهیمی