بررسی سیاست‌های مجموعه‌سازی آرشیوهای وب ملی کشورهای منتخب: ارائۀ سیاهۀ پیشنهادی برای آرشیوهای وب ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیاست مجموعه‌سازی آرشیوهای وب ملی کشورهای منتخب (استرالیا، سوئد، فرانسه، زلاندنو و بریتانیا)؛ به ­منظور ارائۀ سیاهۀ پیشنهادی برای مجموعه­سازی آرشیوهای وب ملی است.
روش/ رویکرد پژوهش: برای بررسی مفاهیم، از روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع و متون استفاده شد. در ادامه، با مطالعۀ وبگاه آرشیوهای وب ملی کشورهای منتخب و مکاتبه با دست‌اندرکاران مربوط، سیاست‌های مجموعه‌سازی منابع وب در آرشیوهای مذکور گردآوری و بر اساس تحلیل محتوای هر­یک از سیاست‌های مجموعه‌سازی، سیاهه‌ای منسجم و جامع ارائه شد.
یافته‌های پژوهش: آرشیوهای وب مورد مطالعه، از لحاظ معیارهای مجموعه‌سازی منابع، متفاوت‌اند: آرشیو وب پاندورا، 101 معیار؛ آرشیو وب کالچرارو 3،17 معیار؛ آرشیو وب زلاندنو، 21 معیار؛ آرشیو وب کتابخانۀ ملی فرانسه، 15 معیار و آرشیو وب بریتانیا، 19 معیار را در مجموعه‌سازی خود به کار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: معیارهای مجموعه‌سازی به­دست آمده از بررسی سیاست‌های مجموعه‌سازی آشیوهای وب ملی کشورهای منتخب، به­صورت سیاهه‌ای متشکل از 8 عامل (عوامل کلی انتخاب انتشارات پیوسته، انواع انتشارات، عنوان، اولویت‌بندی نسخه‌های چندگانه، مسائل قانونی، استثناها، اصول کلی انتخاب، و وارسی کل دامنه)؛ 32 ملاک؛ و 107 نشانگر برای آرشیوهای وب ملی تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Collection Development Policies of National Web Archives of Some Countries: Presenting a Checklist Proposed for National Web Archives

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nooshinfard 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Maryam Eshghabadi 3
چکیده [English]

Purpose: The present research aims to review the policies of collection development for national web archives of some selected countries like Australia, Sweden, France, New Zealand and Great Britain, in order to prepare a checklist proposed for collection development of national web archives.
Methodology / Approach: First, the library research method was used to review the concepts used in texts and resources. The next step was to review the websites of national web archives of the chosen countries and to correspond with respective officials through which the policies of collection development for web resources in the mentioned archives were collected. Based on the content analysis of each policy, a coherent and comprehensive checklist was developed.
Findings: The studied web archives differ in the number of criteria applied as follows: Pandora Web Archive (Australia): 101 criteria,  Kulturarw3 Web Archive (Sweden): 17 criteria, New Zealand Web Archive: 21 criteria, National Library of France Web Archive: 15 criteria, UK Web Archive: 19 criteria.
Conclusion: The collection development criteria compiled through reviewing the collection development policies applied by national web archives of the chosen countries was tabulated in a checklist against 8 factors: general factors of selecting online publications, types of publications, title, prioritizing multiple versions, legal issues, exceptions, general principles of selection, and examining the whole range. This checklist specifies 32 criteria and 107 indicators for national web archives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national web archive
  • web archiving
  • collection development policies
  • Web