مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی عناصر ایساد با فیلدهای یونی‌مارک، مارک ایران و مارک21 پرداخته شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: برای مقایسه عناصر ایساد با فیلدهای اصلی و فیلدهای فرعی موجود در یونی‌مارک و مارک ایران از جدول تطبیقی اولیه‌ای استفاده شد. این قیلدها در سال 1385 برای پیاده‌سازی مقدماتی عناصر ایساد در نرم‌افزار رسا تهیه شده بود. بر اساس این جدول و نیز جداول تطبیقی ایساد با ای ای دی و نیز مارک 21 با ای ای دی، عناصر ایساد با فیلدها و فیلدهای فرعی یونی مارک و مارک ایران تطبیق داده شد.
یافته‌ها: در دستنامه‌های یونی‌مارک و مارک ایران، اکثر مواد آرشیوی وجود دارند و برای هریک برچسب‌های مورد نیاز طراحی شده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که مواد آرشیوی به عنوان منابع کتابخانه‌ای و غیرکتابی دیده شده‌اند. در واقع می‌توان بیان داشت که دستنامه‌های یونی‌مارک و مارک ایران مواد آرشیوی را به صورت مجزا و به عنوان یک واحد در نظر گرفته‌اند. یعنی محتوا و ساختار سلسله مراتبی مجموعه بازنمون می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of ISAD elements with UNIMARC, IRANMARC and MARC 21 fields

نویسندگان [English]

  • Amirreza Asnafi 1
  • Morteza Kokabi 2
  • Saeid Rezaei Sharifabadi 3
چکیده [English]

Purpose: ISAD elements are compared with the UNIMARC, IRANMARC and MARC21 fields.
Methodology: In order to compare elements of ISAD with the fields and subfields of UNIMARC and IRANMARC, a primary comparative table was used. These fields were developed in 2006 with the purpose of provisional implementation of the RASA software. Based on this table, as well as the tables by which ISAD are compared with EAD, and EAC MARC 21, ISAD elements were compared with the fields and subfields of UNIMARC and IRANMARC.
Findings: Most of the archival materials are considered in the manuals of UNIMARC and IRANMARC, and necessary Tags are designed for both.
Conclusions: It seems that archival materials have been considered as library non-book material in both applications. In the other word, in the manuals of UNIMARC and IRANMARC, archival materials are regarded separately and as one unit, i.e. the content and the hierarchical structures of series are represented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IRAN MARC
  • Archival applications
  • ISAD
  • MARC 21
  • Interoperability
حاجی زین­العابدینی، محسن (1388). ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اِف.آر.بی.آر.): FRAD, FRSAD, RDA و سایر الگوها و استانداردهای مرتبط.همایش ماهانه انجمن کتابداری و اطلاع­­رسانی ایران. اسفند.
کمیته ملی مارک ایران(1381).مارک ایران. تهران: کتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران.
کوکبی، مرتضی (1380 بهار). تحول در استانداردهای سازماندهی برای اطلاع­رسانی در ایران. کتابداری، 37، 35-56.
....................... (1386 زمستان). مارک ایران به کجا می رود؟ بررسی مارک ایران در سه مرحله. کتابداری و اطلاع رسانی،40، 27-48.
....................... (1389). روابط کتابشناختی، روابط آرشیوی، مارک ایران و یونی­مارک. دومین همایش ملی آرشیوی ایران، آرشیو برای همه. 16 و 17 اردیبهشت.
Arastoopoor, Sholeh (2010). UNIMARC. <arastoopoor@yahoo.com> Fri, Feb 5, 2010 at 11:34 AM. To: Amir Asnafi <aasnafi@gmail.com>
Bearman, David (1989 Winter). Archives and Manuscript Control with Bibliographic Utilities: Opportunities and Challenges. American Archivist,52(1), 26-39.
Bearman, David (1992 Summer). Documenting Documentation .Archivria 34. From
ournals.sfu.ca/archivar/index.php/archivaria/article/.../12791. (Accessed 23 May 2010).
Bountouri, Lina (2010). Archival Standards. <linabountouri@gmail.com> Sat, Jul 10, 2010 at 1:36 PM To: Amir Asnafi aasnafi@gmail.com
Bountouri, Lina (2010). Using UNIMARC for archival softwares. <linabountouri@gmail.com> Mon, Sep 14, 2010 at 19:30 PM. To: Amir Asnafi aasnafi@gmail.com
Cloud, Patrica D (1989 Winter). The cost of converting to MARC AMC: Some early observations. Library Trends, 573-583.
 
Caplan, Priscilla (2003). Metadata Fundamentals for All Librarians. Chicago :American Library Association.
Duranti, Luciana (2010). Using UNIMARC for archival softwares. <luciana@interchange.ubc.ca>toAmir Asnafi aasnafi@gmail.com dateTue, Dec 7, 2010 at 8:00.
Greene, Mark, and Dennis Meissner (2005). Getting More for Less: Testing a New Processing Model at the University of Montana. More Product, Less
   
IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Core Programme.(2000). From www.ifla.org, (Accessed 5 May 2009).
IFLA - The 18th Meeting of the Permanent UNIMARC Committee(2007). From http://www.ifla.org/VI/8/reports/18-PUC-Meeting-Report2007.pdf. (Accessed 29 May 2010).
Hedstrom, M. L. (2001). Recordkeeping metadata: Presenting the results of a working meeting. Archival Science.1,243-251.
Hodge,Gail (2001). Metadata made simpler. From
www.niso.org/standards/resources/UnderstandingMetadata.pdf - (Accessed 23 March 2012).
Mandel, Carol (2004). Hidden Collections: The Elephant in the Closet. Fall. RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, andCultural Heritage. 5(2), 106-113. From www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/rbm/backissuesvol5no2/mandel.pdf (Accessed 11 May 2009).
Meissner, Dennis (1997). First Things First: Reengineering Finding Aids for Implementation of EAD. American Archivist. 60, 372-387.
UNIMARC and Cataloguing Notes: UNICAT(version1)unit 1-10, Consortium of European research Libraries. From http://www.cerl.org/HPB/Unicats July2005.pdf. Last Rev. /04/04. (Accessed: 3 Agust, 2008).