نظریه‌های اساسی در حوزۀ ارزشیابی اسناد آرشیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

سه وظیفۀ اساسى آرشیو، جمع‌آورى، نگهدارى و ایجاد دسترسى به اسناد است. اولین چالشى که آرشیو ها با آن رو به رو هستند، انتخاب اسناد است. ارزشیابى، در واقع نوعى انتخاب با نگاه به ارزش‌هاى مالى، ادارى و آرشیوى اسناد، به منظور نگهدارى دائمى آن‌هاست که با توجه به حجم روزافزون اسناد کاغذى و رقمی (دیجیتالى)، امرى اجتناب‌ناپذیر شده است. براى ارزشیابى اسناد، نظریه‌هاى گوناگونى ارائه شده است که در این مقاله، به اختصار برخى از مهم‌ترین آن‌ها مورد بررسى قرار مى‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Archival appraisal theories

نویسندگان [English]

  • Maryam Sharifnobari 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
چکیده [English]

The three main responsibilities of archives are to collect records, preserve them and make them accessible. The first challenge which archives face is the selection of records. Appraisal is in fact a kind of selection according to financial, administrative and archival values of records, in order to decide what should be permanently kept. Due to the relentless increase in the number of paper and digital records, this process is inevitable. Various archival theories have been proposed, among which some of the most important are reviewed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appraisal
  • Theories
  • Archives
  • records