امکان‌سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات آرشیوی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: امکان‌سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران.
روش/ رویکرد ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته است. جامعۀ پژوهش شامل 65 نفر از اعضای شورای شهر تهران، کارشناسان شاغل در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، و متخصصان آرشیو ملی ایران است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: امکان تأمین نیروی انسانی، ساختمان، منابع، تجهیزات فنی و امکانات لازم بیش از متوسط، و تأمین بودجه و امکانات مالی در حد متوسط ارزیابی دانسته شد. شهرداری می‌تواند در پروژه نقش مؤثر داشته باشد.  پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران با طلب یاری از مردم، ساختمانی متناسب با استانداردهای آرشیوی و مجهز به تجهیزات، منابع و نیروی انسانی متخصص  به این پروژه اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tehran Municipal Archive: A Feasibility Study

نویسندگان [English]

  • Zeinab sadat Sandid 1
  • Saeid Rezaei Sharifabadi 2
  • Roya Bradar 3
1 MA in Archival Studies, Department of Information Science & Knowledge Alzahra University, Tehran, I. R. Iran
2 Professor, Department of Information Science & Knowledge, Alzahra University, Tehran, I. R. Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science @ Knowledge, Alzahra University, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Examining the posibiliy of setting up an archive for preserving Tehran Metorpolitan area Municiparly records.
Method and Research Design: Views of 65 stakeholders, including Tehran Metropolitan Area Councilors, expert members of the Arts and Cultural Organization of Tehran Municipality (ACOTM), as well as professional archivists of the National Archives of Iran (NAI) were sought using a researcher designed questionnaire. The questinnaire was divided into 5 categories. and 50 sub-categories It also included an open question.
Findings and Conclusion: Respondants regarded the role of the Municipality crucial in the matter. ACOTM and NAI 'professioanls valued the idea of as a means to increase the citizen awareness of their cultural heritage and for the preserving the documents. Possibility of the provision of staff, building, resources, equipment and facilities were estimated higher than moderate, whereas, estimation for finance was moderate. We suggest that Tehran Municipality allocates an appropriate building that meets archival standards and seeks fininancial suppor of the public for the project and encourage people to deposit their documents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran.Municipality
  • Archives
  • Feasibility Study
 
منابع

کتاب فارسی

برآبادی، محمود. (1384). الفبای شهر: (مجموعه‌مقالات ماه‌نامۀ شهرداری‌ها). (چ1). انتشارات سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور.
فدایی عراقی، غلام‌رضا. (1377). مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
کرسپو، گارمن؛ ویناس، ویسنت. (1369). نگهداری اسناد و کتب: ترمیم و مرمت اسناد. تهران: سازمان اسناد ملی ایران.
مقاله
پاکدامن نائینی، مریم. (1387). «آرشیو، کتاب‌خانه: آرشیویست، کتابدار». ماه‌نامۀ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، اردیبهشت 1387، شمارۀ 7، صص 37-42.
حسن‌آبادی، ابوالفضل. (1392). «اهمیت اسناد آرشیوی در پژوهش‌های تاریخ محلی خراسان (اسناد آستان قدس رضوی دربارۀ جنگ جهانی دوم)». فصل‌نامۀ مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان، شمارۀ 29، صص 57-84.
شارقی، سیما. (1388). «آیندۀ آرشیو و تحقیقات تاریخی». فصل‌نامۀ گنجینۀ اسناد، دورۀ 19، شمارۀ 4، پیاپی 76، صص 95-102.
مسعودی‌فر، یوسف. (1387). «مدیریت، ساماندهی و بهبود خدمات شهری (مدیریت مواد زائد جامد)». مجلۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شمارۀ 25، صص 43-60.
پایان‌نامه
زارعی، مریم. (1396). «امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س).
شیرخانیان، زهرا. (1395). «امکان‌سنجی ایجاد آرشیوهای بومی-محلی در کتاب‌خانه‌های عمومی زیرنظر نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور، مستقر در استان سمنان». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س).
طالب حقیقی، فرزانه. (1394). «امکان‌سنجی راه‌اندازی آرشیو تئاتر برای مجموعۀ تئاترشهر تهران». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س).

فهرست منابع لاتین

Flinn, Andrew. (2007). “Community Histories, Community Archives: some Opportunities and Challenges”. Journal of the Society of Archivists, Volume 28, Issue 2. Published Online: 23 Oct 2007 in Archives and Records.
Ormond-Parker, Lyndon; Sloggett, Robyn. (2012). “Local Archives and Community Collecting in the Digital age”. Archival Science, 12 (2), pp 191-212.