سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) تهران

2 دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) تهران

3 مربی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی روش‌های متداول سازماندهی سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها و پیشنهاد نظام هماهنگ، به منظور سازماندهی یکپارچه و مناسب این اشیا در موزه‌هاست.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و توصیفی است. مبانی نظری پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و جمع‌آوری داده‌ها به روش پیمایشی انجام شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبۀ پژوهشگر با موزه‌داران موزه‌های حاوی سکه و اسکناس (ایران و خارج از کشور) است.
جامعۀ پژوهش: جامعۀ این پژوهش، موزه‌های حاوی سکه و اسکناس ایران و جهان هستند. در این پژوهش، 65 موزه‌دار ایرانی و خارجی در مصاحبه شرکت کردند (13 موزه‌دار داخل کشور و52 موزه‌دار خارج از کشور). موزه‌دارهای شرکت کننده در مصاحبه از موزه‌های مختلف حاوی سکه و اسکناس، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی و گسترۀ جهانی انتخاب شده‌اند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در حال حاضر روش واحدی برای سازماندهی سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها وجود ندارد. در نهایت، با تکیه بر یافته‌های پژوهش حاضر، نظام هماهنگ، به منظور سازماندهی یکپارچه و مناسب سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها پیشنهاد شده است. موزه‌داران شرکت کننده در مصاحبه، نظام هماهنگ را مناسب و کاربردی ارزیابی کردند.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، که نشان‌دهندۀ عدم سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌هاست؛ پیشنهاد نظام هماهنگ برای سازماندهی یکپارچۀ این اشیا در موزه‌ها ضروری به نظر می‌رسد. سازماندهی یکپارچۀ سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها، به وسیله نظام هماهنگ، منجر به مدیریت بهتر سکه‌ها و اسکناس‌ها در موزه‌ها و، در نتیجه، موجب بهبود همکاری، تعامل، و بهره‌برداری بیشتر از این اشیای موزه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Organization of Coins and Bills in Museums

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Taghizadeh 1
 • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
 • Masoumeh Kamran 3
چکیده [English]

Purpose: This study aims to investigate the common methods of organizing coins and bills in museums and to propose a coordinated system for the proper and integrated organization of these museum objects.
Methodology/ Approach: The present study is based on descriptive survey method. The theoretical parts of this study have been conducted using library methods and the data has been collected using a survey methodology and through interviews that the researcher has conducted with the staff of museums containing coins and bills (in Iran and around the world). A total of 65 museum staff were interviewed (13 Iranian and 52 non-Iranian). The interviewees were selected from various museums containing coins and bills with regard to geographical distribution and global scope.
Findings: The findings of the study indicate the lack of an integrated method for organizing coins and bills in museums. Based on the research findings, a coordinated system is suggested for the integrated organization of coins and bills at museums in Iran and around the world. The interviewees believed that a coordinated system would be efficient and practical.
Conclusions: The findings of this study indicate that the integrated organization of coins and bills at museums through a coordinated system leads to enhanced management of coins and bills, improves collaboration and interaction between museums, and contributes to enhanced utilization of these museum objects. It is considered essential that the officials and managers of museums containing coins and bills take necessary measures to deal with this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • documentation
 • information storage
 • Information retrieval
 • organization
 • numbering (coding)
 • Arrangement
 • coins
 • bills
 • coordinated system
 • access
 • museums of Iran
 • museums of the world