بررسی و مطالعۀ تطبیقی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه و آرشیو ملی کانادا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

3 کارشناس ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسۀ ویژگی‌های ساختاری و محتوائی وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران با وبگاه کتابخانه و آرشیو ملی کانادا، در جهت کشف و درک نقاط قوت و ضعف وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و بهتر شدن آن است. ویژگی‌های ساختاری و محتوائی وبگاه‌های موجود که از طریق سیاهۀ وارسی (چک لیست) با یکدیگر مقایسه شده‌اند در مجموع 66 مورداند (51 مورد ویژگی محتوائی و 15 مورد ویژگی ساختاری). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران از 51 مورد ویژگی محتوائی، 35 مورد و از 15 ویژگی ساختاری دارای 10 مورد است که تعداد این ویژگی‌ها در مقایسه با کتابخانه و آرشیو ملی کانادا، کمتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review and Comparative Study of the Websites of the National Library and Archives of Iran and Canada

نویسندگان [English]

  • Saeed Rezaei Sharifabadi 1
  • Elham Karimi 2
  • Gholamreza Azizi 3
چکیده [English]

abstract

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords
منابع و مراجع