موضوعات = مطالعات آرشیوی
تعداد مقالات: 149
3. ساختارشناسی ذمّه‌نامه‌های دورۀ قاجار

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 130-161

10.22034/ganj.2020.2580

حسن زندیه؛ زهره احمدیان


4. قصر احمتا؛ آغاز آرشیو در ایران

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 162-189

10.22034/ganj.2020.2581

غلامرضا عزیزی؛ عمادالدین فیاضی؛ علی اکبر خدری زاده


7. شبکه‌ مفهومی توصیفگرهای اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 142-164

10.22034/ganj.2020.2426

فاطمه اسفندیاری؛ زهره میرحسینی؛ فهیمه باب الحوائجی


9. میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-192

10.22034/ganj.2019.2364

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی


10. بهینه‌سازی گِران‌رَوی (قوام، چسبناکی) چسب گیاهی سریش برای استفاده در مرمت کاغذ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 124-148

10.22034/ganj.2019.2363

نسیم کوه کش؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور


12. محتوا و شکل نکاح‌نامه‌های دورۀ ناصری (1265-1313ق)

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 166-194

10.22034/ganj.2019.2344

رقیه شکری؛ یزدان فرخی


15. امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-165

10.22034/ganj.2019.2321

مریم زارعی؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ سعید رضایی شریف آبادی


17. امحایِ اوراق زائد در آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناد مراکز آرشیوی ایرانی و خارجی: یک مقایسه

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-195

10.22034/ganj.2019.2322

زویا آبام؛ الهام جلالی فراهانی؛ غلامرضا عزیزی


19. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

10.22034/ganj.2018.2300

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


20. نقش سبک‌های تفکر درجهت‌گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 148-165

10.22034/ganj.2018.2301

لیلی سیفی؛ زهره صفاری؛ محمد رضا یونسی


22. منابع دیداری-شنیداری: دسترسی و حفاظت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 132-144

10.22034/ganj.2018.2290

محبوبه مهریزی


24. تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 108-131

10.22034/ganj.2018.2271

زهرا سلیمانی؛ امیر غائبی؛ فریبرز خسروی