گنجینۀاسناد

(GANJINE-YE ASNAD)

مجله گنجینة اسناد بر اساس تفاهم نامه شماره 140038/اکتا  مورخ 19/7/1400 مابین پژوهشکده اسناد با انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران به صورت مشترک منتشر می شود.

امتیاز: علمی

موضوع: تحقیقات تاریخی مبتنی‌بر اسناد و مطالعات آرشیوی

ترتیب انتشار: فصل‌نامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

زبان مجله: دو زبانه (فارسی، چکیده به زبان انگلیسی)

هزینۀ پردازش و انتشار مقاله: 450000تومان برای پردازش و صدور نامه پذیرش و 150000 تومان برای چاپ 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس 

زمان بررسی اولیه: 5 تا 8  روز

زمان داوری: سه تا پنج ماه

پایگاه‌­های نمایه‌­سازGoogle Scholar ، Research Gate، ISC، SID، Magiran 

ضریب تاثیر: 0/0125

شیوه‌­نامهشیوه‌نامۀ انجمن روانشناسی آمریکا ( APA)

شمارۀ شاپای چاپی: 3653-1023

شاپای الکترونیک: 2268-2538

نوع دسترسی: دسترسی باز(open access)

  Copyright © 2020, NLAI (National Library & Archives of I. R. Iran). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it with others and adapt the material for any purpose.

 

 درصد پذیرش مقالات: 32%

نرم‌افزار مشابهت‌یاب سمیم نور

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نویسندگان پس از پذیرش مقاله، موظفند فرم «تعهدنامه انتشار و فرم تعارض منافع» را تکمیل نمایند. برای دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.

 دریافت هزینه پردازش و انتشار مقالات در فصلنامه گنجینه اسناد طبق آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب 24/2/1401 وزارت علوم است. بر این اساس برای پردازش و صدور گواهی پذیرش 450000 تومان و برای انتشار 150000 تومان دریافت می‌گردد. نویسندگان محترم در ابتدای بارگزاری مقاله نیازی به پرداخت مبلغ ندارند و از مقالات مردودی هم وجهی دریافت نمی گردد.

 

شماره جاری: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 132، دی 1402، صفحه 1-175 

خلعِ‌سلاح ایل جاف جوان‌رود(1320-1334ش)

صفحه 76-100

10.30484/ganj.2023.3095

کیومرث میرزائی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مرتضی نورائی


ابر واژگان