سناریویی برای مدیریت بحران زلزله با نگاهی ویژه به حفاظت از آثار موزه‌ای واقع در ابنیۀ تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران

3 استاد معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران

چکیده

هدف : پراکنده‌ کاری های درون و برون سازمانی در پی زلزله می تواند آسیب های جدی به دنبال داشته باشد. هدف این بررسی تدوین طرح برای مدیریت بحران زلزله به منظور حفاظت از اشیایی که در مکان های تاریخی به نمایش در می آیند.
 روش/ رویکرد : مطالعه کتابخانه­ ای، مصاحبه و استفاده از تجربه گروه­ های آموزش ­دیده در شرایط بحران، مستند‌ نگاری و ثبت وضعیت موجود موزه از نظر شرایط حفاظتی.
یافته­ ها:طی یک سناریو، مدلی تقسیم بندی سطوح بحران ناشی از زلزله و اقدامات مدیریتی برای هم افزایی در مقابله با بحران ارائه گردید.
نتیجه ­گیری: پراکنده کاری بخش های مختلف یک سازمان و سازمان های مختلف در پی بروز بحران باعث بی نظمی و عدم توانایی در مدیریت بحران است و نتایج این پژوهش و سناریوی مطرح در آن در پی ایجاد نظم در روند مدیریت بحران برای رسیدن به بهترین نتیجه است به ویژه زمانی که بحران دو عنصر اساسی نیروی انسانی و میراث فرهنگی را هدف قرار داده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Earthquake crisis management for the rescue of museum objects kept in historical buildings: a scenario

نویسندگان [English]

  • A Vaisi 1
  • Fatemeh Mehdizadeh 2
  • A Mohammad Moradi 3
چکیده [English]

Purpose: Earthquakes often cause extensive and irrevertible devastation to cultural heritage. Crisis management plans as well as preplanned emergencies provide a possibility to save time when disaster occurs. Being prepared for earthquake and dealing with it, falls into the duty limits of national and provincial local organizations. In fact, such executive organizations are either state or private offices which can and must take fundamental steps to save people and cultural properties at the time of incidents.
Method/Research Design:  Library studies, consultiation with trained groups, benefiting benefiting from their experiences in crises, documentation and recording current conditions of museums for safety were used to conpile this research
Findings: Through the development of  a rescu scenario, a modle for division of crisis levels caused by earthquake and othe rmangerai measures for synergy is proposed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • earthquake
  • museum collections
  • Cultural heritage
آهنچی، محمد(1376). مدیریتسوانح :سوابق،مفاهیم،اصولوتئوریها، کتاب یکم، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران، مرکز آموزش و پژوهش‌ها : تهران.
بحرالعلومی، فرانک(1382). موزه‌ها در مناطق زلزله خیز، نشریه موزه‌ها، شماره 21 .
بحرینی، سید حسین و همکاران(1375). برنامه ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله خیز( نمونه‌های شهرهای لوشان،منجیل و رودبار )،مرکز مقابله با سوانح طبیعی‌ایران. چاپ اول، تهران.
بدری، سیدعلی(1384).آشناییبامدیربحران(اصولومبانی). جزوه آموزشی سازمان شهرداریها و دهیاریها. تهران، 5.
دیودونیه تن برگ(1373). مدیریت بحران (محمدعلی ذوالفقاری اصل،مترجم). تهران: نشر حدیث.
شکیب، همزه؛ مقدسی موسوی، علی.(1385).  مدیریت بحران در پایتخت، مجموعهمقالاتدومینسمینار ساختوسازدرپایتخت، 1 تا 3 خرداد، دانشگاه تهران.
طالبیان، حسن.(1385). میزان آسیب پذیری در بحث اولویت انسان یا میراث فرهنگی، خبرگزاری میراث فرهنگی،   آذر 1388  از ( http://www.chn.ir/news )..
عشقی، ساسان.(1382). گزارش نهایی پروژه پژوهشی بررسی خرابی ساختمانها و مدیریت آواربرداری در زلزله‌های بزرگ. تهران، موسسه علمی‌کاربردی هلال و گزارش مقدماتی شناسایی زلزله 5 دی ماه 1382 بم، پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و فصلنامه مرکز ملی مقاوم سازی‌ایران، شماره دوم، تابستان 86، ص 18-13.
ویسی، ئاکو(1388). حفاظت از مجموعه‌های موزه‌ای در شرایط بحران با نگاهی ویژه به زلزله، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة مرمت آثار تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
Hosseini, M.(2002). A Method For The Seismic Vulnerability And   Functionality Assessment Of Transportation Systems In Large Cities,  Proceedings of the 12th European Contention on Earthquake Engineering, Elsevier Science Ltd., London.