اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1017
تعداد پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش 579

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 164806
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 594583
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 290 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
درصد پذیرش 21 %
login