دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، اسفند 1387 
حفاظت رقمی (دیجیتالی) و حق نشر (کپی رایت):مطالعه ای بین المللی

صفحه 113-121

جی. ام. بیسک؛ الهه حسینی (مترجم)؛ عاطفه کلانتری(مترجم)