دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1385 
آیین‌نامۀ پیشنهادی نحوۀ تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی

صفحه 98-101

گروه تدوین اصطلاحات مدیریت طبقه بندی و نمایه سازی اسناد


نمایه

صفحه 124-128

ملیحه شریفی