کتیبۀ بیستون، نخستین سند مکتوب ایرانیان


عنوان مقاله [English]

Bisetoon Inscription, The First Written Document in Persian

نویسنده [English]

  • Parviz Rajabi