دوره و شماره: دوره 13، شماره 4و3، اسفند 1382 (این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است) 
سرزمین سنتهای شفاهی

صفحه 97-101

سالیومبای؛ لیلا ابراهیمی(مترجم)


کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2)

صفحه 102-106

ن.م. اندریوا؛ ا.ل. سولومینا؛ ا.ن. ساخارووا؛ الف.و. پانووا؛ و.و. اولوسکایا؛ و.گ. لارینا؛ ل.ا. بلیانینا؛ ن.ا. زوروا؛ ابوالفضل کیانی بختیاری(مترجم)