دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-141 
تحلیل پدیده شکار سلطنتی در عصر قاجار

صفحه 42-63

مسعود آدینه‌وند؛ باقرعلی عادل‌فر؛ شمس الدین امرایی؛ ستار بازوند