کلیدواژه‌ها = اسناد الکترونیکی
تعداد مقالات: 9
1. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

10.22034/ganj.2018.2300

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


2. مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای‌ دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 126-153

نیره خدادادشهری؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا‌ آقایی‌کامران


5. دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


6. مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی


7. ایجاد فهرستگان اسناد آرشیوی با استفاده از پروتکل OAI-PMH

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 67-80

محمد توکلی زاده راوری؛ سیدحسین میرجلیلی


9. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)