مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

3 کارشناس حقوق

چکیده

از آنجا که با افزایش حجم اسناد الکترونیکی مسائل مربوط به سازماندهی، حفظ و نگهداری، پردازش، اطلاع‌رسانی و مدیریت آن‌ها مطرح می‌گردد، نویسندگان در این مقاله توجه خود را به استانداردهای مدیریت اسناد الکترونیکی معطوف کرده‌اند که یکی از ابزار گذار از مرحلۀ مدیریت اسناد سنتی به مدیریت اسناد الکترونیکی است. ابتدا واژۀ استاندارد تعریف شده، کارکرد هر استانداردی توضیح داده می‌شود. انواع استاندارد، سازمان‌های بین‌المللی استاندارد معرفی و مراحل تدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو توضیح داده می‌شود. سپس سند تعریف شده، اهمیت و انواع آن بیان می‌شود. در پایان، مدیریت اسناد الکترونیکی، استانداردهای اسناد الکترونیکی و چالش‌های اسناد الکترونیکی تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Electronic Records Management with an Emphasis on the “ISO 15489” International Standard for Records Management

نویسندگان [English]

  • Saeed Rezaei Sharifabadi 1
  • Masoumeh Ansari 2
  • Behnaz Zarrin 3
چکیده [English]

With an increase in the utilization of electronic records, issues about organizing, keeping, preserving, processing and managing such records have arisen. Therefore, this article focuses on the standards for electronic records management which are one of the tools for moving from the management of traditional records to managing electronic records. Firstly, the word “standard” is introduced and the usage of standards is explained. After on, different types of standards and international standard developing organizations are introduced and the development processes for ISO standards are explained. Then “record” is defined and its importance and different types of it are discussed. Finally, electronic records management, standards for electronic records and the challenges of electronic records management are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic records management
  • Standards
  • ISO 15489
  • Electronic Records