دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس حقوق

چکیده

در این مقاله با هدف بررسی چرخۀ مدیریت اسناد الکترونیکی، چهار مرحلۀ تولید، نگهداری، انتشار، و ادارۀ سوابق (پیشینه‌ها) شرح داده می‌شود. پیش‌نیازهای نظام مدیریت اسناد الکترونیکی، از جمله حفظ زمان‌بندی در نگهداشت اسناد، شناسائی و بایگانی اسناد، بازیابی اسناد، انتقال اسناد، و امحای اسناد و همچنین نیازمندی‌های نظام مدیریت اسناد الکترونیکی، از جمله به وجود آوردن نسخۀ پشتیبان از اسناد ذخیره شده و ذخیره‌سازی نسخه‌های پشتیبان، مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Prospect of the function of Electronic Records Management (ERM)’Models

نویسنده [English]

  • Behnaz Zarin-kelki
چکیده [English]

In this essay in order to investigate the cycle of Electronic Records Management (ERM) four phases, creation, maintaining, disseminating, and administrating of records are explained. Electronic Records Management requirements including records retention schedules, identifying and archiving records as well as retrieving, transferring, and disposal of records are amongst the subject have been discussed. Needs of ERM system, creating backup copies of stored records as well as storing these copies are the next subject discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Records Management (ERM)
  • Electronic Records
  • Archive operations
  • data protection
  • Data storage