مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی (ERM)، حوزۀ پژوهشی نوین برای پاسخگویی به نیازهای عصر اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز

2 دبیر آموزش و پرورش شهرستان ملکان

چکیده

با پدیدآمدن نوع خاصی از پیشینه‌ها تحت عنوان پیشینه‌های الکترونیکی - که دارای ابعاد خاص مدیریتی، حقوقی، فرهنگی و تاریخی می‌باشند – حوزه‌ای چندرشته‌ای تحت عنوان مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی (MRE)، برای پاسخگوئی به برخی چالش‌های جهان  امروز پدید آمده که امروزه بیش از پیش مورد توجه آرشیوداران قرار گرفته است. اگر در رویکرد سنتی، آرشیودار رسالتی فرهنگی برای خود قائل بود، در چشم‌انداز مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی، افزون بر شئون قبلی در خدمت کسب و کار و سازمان‌ها نیز قرار می‌گیرد تا از این طریق به تحقق دولت الکترونیکی و مدیریت دانش سازمانی در سازمان‌ها کمک نماید. در این مقاله، ضمن توجه به مسئله پیشینه‌های الکترونیکی و اشاره به تاریخچه مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی، نظام‌های مدیریت این پیشینه‌ها، تفاوت مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی با مدیریت اسناد الکترونیکی، الزامات پیشینه‌های الکترونیکی و مدیریت پیشینه‌های الکترونیکی به منزلۀ حوزه پژوهشی به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electronic Records Management (ERM), a New Research Field Accountable to the Needs of Information Era

نویسندگان [English]

  • Rasoul Zavareghi 1
  • Hanieh Doudmani – Maleki 2
چکیده [English]

Developing special kind of records called electronic records which have managerial, legal, cultural, and historical aspects accounts for raising a multidiscipline field called Electronic Records Management (ERM). ERM that is supposed to respond contemporary world’s challenges is considered by archivists increasingly. While in traditional approach archivists were assigned cultural responsibility, in the prospect of ERM, in addition to former task they should service businesses and organizations to help to actualize electronic government and organizational knowledge management in organizations. In the present essay, electronic records issues, the history of ERM, and records management systems are offered; further, the difference between electronic records management and electronic document management as well as requirements of electronic records and electronic records management as a research field be discussed in detail.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic records management
  • Electronic Records