کلیدواژه‌ها = مدیریت اسناد الکترونیکی
تعداد مقالات: 8
1. کاربرد استاندارد محتوایی (دی.اِی.سی.اس.) در توصیف و سازماندهی اسناد آرشیوهای رقمی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 98-113

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ اکرم احمدیان


2. سازمان‌های دولتی و اسناد الکترونیکی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 100-120

بهناز زرین کلکی


3. آینده آرشیو و تحقیقات تاریخی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 95-102

سیما شارقی


4. دورنمائی از کارکرد مدل‌های مدیریت اسناد الکترونیکی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 57-68

بهناز زرین کلکی


6. مروری بر مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو 15489»

دوره 19، شماره 1، بهار 1388، صفحه 95-110

سعید رضایی شریف آبادی؛ معصومه انصاری؛ بهناز زرین کلکی


8. مطالعات آرشیوی: اسناد الکترونیکی و مدیریت آن

دوره 18، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 81-94

بهناز زرین کلکی