نویسنده = امیر غائبی
تعداد مقالات: 4
1. کاربردپذیری استاندارد توصیف محتوایی آرشیوی آمریکا (دَکس) در توصیف اسناد الکترونیکی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 118-146

فرزانه بهارلو؛ معصومه کربلا آقایی کامران؛ امیر غائبی


2. تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 108-131

زهرا سلیمانی؛ امیر غائبی؛ فریبرز خسروی


3. بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 128-137

شیما بهرامسری؛ امیر غائبی؛ حسن کیانی خوزستانی


4. مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی: تحلیل محتوای‌ دستنامه‌های مدیریت اسناد رسانه‌های اجتماعی آرشیوهای ملی جهان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 126-153

نیره خدادادشهری؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلا‌ آقایی‌کامران