دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 124، دی 1400، صفحه 1-214 
بررسی نقش احزاب و گروه‌های سیاسی همدان در انتخابات مجلس هفدهم

صفحه 6-31

10.30484/ganj.2021.2737

ابوالفتح مومن؛ کیوان شافعی؛ انور خالندی؛ سید محمد شیخ احمدی


والیان ایل شادلو و طوایف ساکن در ولایت آلاداغ، در عصر افشاریه

صفحه 86-116

10.30484/ganj.2021.2762

علی رحمتی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


مناطق تاریخی کاشت گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی ایرانی (کتان، شاه‌دانه، کنف و پنبه)

صفحه 184-214

10.30484/ganj.2021.2771

محدثه حسینی صومعه؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ کامبیز پورطهماسی؛ مریم افشار پور؛ صمد نژاد ابراهیمی