کلیدواژه‌ها = اصلاحات ارضی
تعداد مقالات: 4
2. یک نمونه از موانع بر سر راه اصلاحات ارضی: قتل رئیس اصلاحات ارضی فیروزآباد در آبان‌ 1341

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 52-87

10.22034/ganj.2019.2319

محمدرضا قلیزاده؛ حبیب الله سعیدی نیا؛ علی شهوند


4. واکاوی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در فارس

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 82-103

سید صاحب برزین؛ علی رضا علی صوفی