کنگرۀ دهقانان: تلاش دولت برای مشروعیت‌بخشیدن به اصلاحات ارضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ مطالعات ایران بعد از اسلام، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: بررسی و تبیین شکل‌گیری کنگرۀ دهقانان در سال ۱۳۴۱ و نتایج آن.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به‌روش تاریخی و برمبنای فن مراجعه به اسناد و مدارک و جمع‌آوری اطلاعات از منابع کتاب‌خانه‌ای و با رویکرد تحلیلی و توصیفی انجام شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: کنگرۀ دهقانان یک سال بعداز اجرای اصلاحات ارضی، در تهران برگزار شد. در این کنگره دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود، طبقۀ جدید «دهقان» را پشتوانۀ حداکثری مناسبی دید تا مشروعیت اصلاحات ارضی را از خود آنان بخواهد؛ هم‌چنین اصلاحاتی را که در دوره‌های قبل به‌دلیل مخالفت طبقۀ حاکمِ ملّاک و اقلیتی از جامعۀ شهری ناکام مانده بود، این بار با جلب نظر اکثریت طبقۀ جامعه یعنی طبقۀ جدید «دهقان» به‌تصویب ملی برساند.

تازه های تحقیق

 

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Peasants Congress: the Government’s Effort to Legitimize the Land Reform of 1962

نویسندگان [English]

  • Zeynab Ghanbarynejad 1
  • Habibollah Saeedinia 2
1 PhD of History, Persian Gulf University, Boshehr, I. R. Iran
2 Associate Professor, Department Of History, Persian Gulf University, Boshehr, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: To investigate and explain the formation of the Peasant Congress in 1963 and its results.
Method and Research Design: Data presented and analyzed is based on documents and library sources.
Findings and conclusion: The Peasant Congress was held in Tehran a year after the land reform. In order to achieve its political and economic goals, the government announced the emerge of the new class of "peasants" to be the backbone of the legitimacy of land reform.  The government had failed in its previous efforts to carry out land reform due to the opposition of the landlords and a minority of the urban middle class. This time, however, it could gain national approval of the plan also through a referendum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land reform
  • Peasant Congress
  • Mohammadreza Pahlavi
  • Ali Amini
  • Hassan Arsanjani

 

 

منابع
اسناد
سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی ایران (ساکما تهران): 067914-293؛ 118854-293؛ 49042-297.
کتاب
ابراهامیان، یرواند. (1386). ایران بین دو انقلاب. (احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، مترجمان). تهران: نی.
اشرف، احمد؛ بنوعزیزی، علی. (1393). طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران. (سهیلا ترابی فارسانی، مترجم). تهران: نیلوفر.
امینی، ایرج. (1388). بر بال بحران: زندگی سیاسی علی امینی. تهران: ماهی.
پارسا، بیژن. (بی‌تا). سیمای روستای ایران. تهران: پیوند.
پهلوی، محمدرضا (1345). انقلاب سفید. تهران: چاپ‌خانۀ بانک ملی ایران.
توکلی، یعقوب. (1377). خاطرات علی امینی. تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
خاطرات پانزده خرداد شیراز. (1375). (دفتر دوم). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
خسروی، خسرو. (1357). جامعۀ دهقانی در ایران. تهران: پیام.
دکتر علی امینی به‌روایت اسناد ساواک. (1379). تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات.
کاتم، ریچارد. (1371). ناسیونالیسم در ایران. (احمد تدین، مترجم). تهران: کویر.
لاجوردی، حبیب‌الله و دیگران. (1387). خاطرات جعفر شریف‌امامی (نخست‌وزیر ایران در سال‌های 1339، 1340، 1357). تهران: صفحۀ سفید.
لمتون، آن کاترین سواین‌فورد. (1394). اصلاحات ارضی در ایران 1340-1345. (مهدی اسحاقیان، مترجم). تهران: امیرکبیر.
لهسایی‌زاده، عبدالعلی. (1368). تحولات اجتماعی ایران. شیراز: نوید شیراز.
مدنی، سیدجلال‌الدین. (1361). تاریخ سیاسی معاصر ایران. (ج1). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
مؤمنی، باقر. (1359). مسئلۀ ارضی و جنگ طبقاتی در ایران. تهران: پیوند.
روزنامه
اطلاعات: 23/8/1341، ش10949؛ 26/8/1341، ش10951؛ 10/10/1341، ش10994؛ 16/10/1341، ش10992؛ 18/10/1341، ش10994؛ 23/10/1341، ش10997؛ 24/10/1341، ش10998؛ 25/10/1341، ش10999؛ 26/10/1341، ش10951؛ 20/10/1341، ش10996؛ 28/12/1341، ش11050.
پارس: 23/8/1341؛ 20/10/1341، ش2628.
خواندنی‌ها: 2/11/1341، ش36.
کیهان: 30/2/1340، ش5361؛ 29/5/1341، ش5727؛ 28/7/1341، ش5779؛ 9/8/1341، ش5889؛ 17/9/1341، ش5821.