کلیدواژه‌ها = ارزشیابی اسناد
تعداد مقالات: 6
1. امحایِ اوراق زائد در آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناد مراکز آرشیوی ایرانی و خارجی: یک مقایسه

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 166-195

10.22034/ganj.2019.2322

زویا آبام؛ الهام جلالی فراهانی؛ غلامرضا عزیزی


2. نظریه‌های اساسی در حوزۀ ارزشیابی اسناد آرشیوی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 107-116

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی


3. آرشیو ملی استرالیا، بخش تاریخ خانواده

دوره 16، شماره 1، بهار 1385، صفحه 119-123

نسرین بابائی


4. نظراتی در مورد واژه نامه تخصصی ارزشیابی اسناد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 117-120

بوجورن لیند؛ نسرین بابایی(مترجم)


5. درآمدی بر ارزشیابی اسناد دولتی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 43-63

رضا شکیبایی


6. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 84-93

تی.آر. شلنبرگ؛ منیره رضوی روحانی(مترجم)