آرشیو ملی استرالیا، بخش تاریخ خانواده

نویسنده

چکیده

در آرشیو ملی استرالیا، اسنادی نگهداری می‌شوند که برای مورخان به لحاظ آشنایی با خانواده‌ها جالب توجه است. این اسناد در حقیقت بیانگر دخالت روزافزون دولت در زندگی مردم در قرن بیستم است. در مقالۀ حاضر علاوه بر معرفی بخش نگهداری اسناد خانواده‌ها، توضیحاتی دربارۀ چگونگی استفاده از این اسناد آمده است که خواننده را با چگونگی فعالیت بخش تاریخ خانواده آرشیو ملی استرالیا آشنا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Australian National Archives Genealogy Department

نویسنده [English]

  • Nasrin Babaei