کلیدواژه‌ها = ایل بختیاری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحلیلی جامعه‌شناسی تاریخی ساختار قدرت سیاسی، اجتماعی در ایل بختیاری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 24-50

فریدون الهیاری؛ اصغر فروغی ابری؛ عزت الله عبدالهی نوروزی


2. شورش بختیاری‌ها در سال 1308ش. (شورش علی‌مردان‌خان بختیاری)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 26-42

ساسان طهماسبی؛ محمد رستمی


3. سردار اسعد بختیاری و کوشش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 19-24

غفار پور بختیار


4. ناکامی سیاسی بختیاریها در دوره قاجار و از دست دادن جایگاه خود پس از فتح تهران

دوره 17، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 47-66

محمدرضا علم؛ بیژن بهرامی کهیش نژاد


5. بختیاری ها، مشروطیت، وحدت و تفرقه ایلی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 168-176

غفار پور‌بختیار