نویسنده = مریم ناخدا
تعداد مقالات: 2
1. میزان سواد آرشیوی کاربران مراکز آرشیوی شهر تهران

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 176-192

زینب رضایی؛ مریم ناخدا؛ علیرضا نوروزی


2. بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیختة بازاریابی مدل«هفت‌پی»

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 100-119

لیلا معصومی؛ محمد رضا اسماعیلی گیوی؛ مریم ناخدا