دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-159 
بررسی تحولات بهداشتی شهر دزفول در دورۀ پهلوی ( 1304 - 1357 ش)

صفحه 6-27

غلامرضا درکتانیان؛ مرتضی نورائی؛ مرتضی دهقان‌نژاد


مناسبات مالک و مستاجر در اراضی و املاک وقفی آستان قدس رضوی در عصر صفوی

صفحه 44-66

شهرام یوسفی‌فر؛ الهه محبوب فریمانی؛ زهرا فاطمی‌مقدم