گنجینه عکس های تاریخی (6)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • kianoosh kianihaftlang
دوره 10، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1379
صفحه 116-127
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1379
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1379
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1379