نسخ واسناد چاپ سنگی، حد فاصل خطی و چاپی


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • aliakbar khanmohamadi
دوره 10، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1379
صفحه 88-91
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1379
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1379
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1379