گنجینه عکس های تاریخی


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • kinoosh kianihaftlang
دوره 7، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1376
صفحه 119-127
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1376
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1376
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1376