تحقیقات تاریخی: بررسی اجمالی حقوق ایران در اروند رود بر مبنای قوانین بین المللی و اسناد موجود

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی

چکیده

مناقشه بر سر حق حاکمیت بر اروندرود، یکی از بحث انگیزترین و مهم ترین مسائل مورد اختلاف میان ایران و عراق در گذشته بوده است. این نوشتار که درصدد بررسی اجمالی حقوق ایران در اروندرود باتوجه به قوانین بین المللی و اسناد موجود است، به بررسی اسناد، منابع، اصول، قواعد و عرف حقوق بین الملل در زمینه اروندرود پرداخته، ضمن مرور اجمالی پیشینه تاریخی نام اروندرود، نظام حقوقی آن در یک سیر تاریخی بررسی شده و در ادامه عهدنامه 1975 الجزایر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، نتیجه گرفته می شود که نظام حقوقی اروند برمبنای عهدنامه مرزهای دولتی و حسن همجواری 1975 الجزایر، پس از گذشت 33 سال از انعقادش، هنوز به قوت خود باقی است. استدلال آورده می شود که در این عهدنامه که در واقع مکمل مقاوله نامه تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق ناظر بر حل اختلاف طرفین راجع به رودخانه های مرزی است، تمام جوانب کار سنجیده و پیش بینی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overall review of Iran’s rights in Arvand-rood River according to international laws and existing records

نویسنده [English]

  • nadali sadeghian
چکیده [English]

In the past, territorial claims over Arvand-Rood were one of the most controversial and most important issues disputed between Iran and Iraq. This article tries to briefly review the rights of Iran in Arvand-Rood according to international laws and existing records. Therefore, the records and other resources, principles, regulations and conventions of international laws relating to Arvand-Rood are studied. Furthermore, the history of the naming of Arvand-Rood has been briefly reviewed and its legal system through history has been studied, followed by an analysis of the 1975 Algiers Accord. Finally, it is concluded that, after 33 years, according to the 1975 Algiers Agreement of International Boundaries and Good Neighborliness, the legal system of Arvand-Rood is still valid. It is reasoned that in this treaty all the aspects were evaluated and foresaw. This treaty is in fact a supplementary to the agreement on specifying a river as the border between Iran and Iraq in order to end the disputes between the two countries about the bordering rivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political relations / Arvand-Rood/ Iran/ Iraq/ Algiers Accord (1975)/ laws of the seas/ border dispute/ borders