برقراری نظام سربازگیری در اصفهان دورۀ پهلوی اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

همزمان با دیگر کشورهای منطقه، در خلال دو جنگ جهانی، لزوم برخورداری از ارتش منظم و یکپارچه، بیش از بیش در ایران احساس می‌شد. از این رو، سران نظامی ایران تلاش‌هایی را برای ایجاد چنین ارتشی آغاز کردند. برقراری نظام سربازگیری، در راستای تلاش‌هایی بود که برای ایجاد این چنین ارتشی صورت پذیرفت. البته انجام این برنامه، با مشکلات و واکنش‌های فراوانی همراه بود. این مقاله، بر آن است تا با استفاده از اسناد و مدارک موجود، به تحلیل و بررسی جریان برقراری نظام سربازگیری در دورۀ پهلوی اول بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Establishment of military conscription system in Isfahan in the era of the first Shah of the Pahlavi dynasty

نویسنده [English]

  • Masoud Bonakdar
چکیده [English]

Simultaneously with other countries of the region, during the two world wars, the necessity of a regular and integrated army in Iran was felt more than before. Therefore, military authorities of Iran made efforts to form such an army. The establishment of a military conscription system was in line with efforts made to form such an army. However, this plan faced considerable oppositions and problems. Using existing records and documents, this paper aims to analyze and study the establishment of the military conscription system in the era of Reza Shah Pahlavi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conscription
  • Isfahan
  • Reza Pahlavi
  • Shah of Iran
  • 1878-1944
  • Army
  • Pahlavi administration