کلیدواژه‌ها = توصیف آرشیوی
تعداد مقالات: 3
1. شیوه توصیف اسناد آرشیوی در آرشیو ملی ایران در دوره زمانی 1350-1390

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 114-132

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی


3. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)