مقایسۀ تطبیقی استانداردهای بین‌المللی کتاب‌شناختی و آرشیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

مقالۀ حاضر، به بررسی و توصیف مختصر استانداردهای بین‌المللی توصیف در دو زمینۀ کتاب‌شناختی و آرشیو می‌پردازد. استانداردهای کتاب‌شناختی، پایه و اساسی برای تدوین استانداردهای آرشیوی به شمار می‌رود. طی دهه‌های گذشته، آرشیو از استانداردهای کتاب‌شناختی بهره برده است؛ اما امروزه شورای جهانی آرشیو، با همکاری کتابخانۀ ملی کنگره و سایر متخصصان آرشیوی، اقدام به تهیۀ استانداردهای آرشیو کرده است. در مقالۀ پیش روی، با درج جدولی از مقایسۀ استانداردها و قوانین کتاب‌شناختی و آرشیوی، به توصیف هریک از آن‌ها پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of international bibliographic and archival standards

نویسنده [English]

  • Fatemeh Hemmatzadeh
چکیده [English]

This article briefly reviews and describes international standards of description in two fields of bibliography and archives. During recent decades, archives have adopted library standards. But now the International Council on Archives, in cooperation with the Library of Congress and other archival experts has taken steps to prepare archival standards. In the following paper, after comparing bibliographic and archival standards and rules, each are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standards
  • archival description
  • Cataloging