کلیدواژه‌ها = شوروی
تعداد مقالات: 10
1. نقش آمریکا در تفرقه افکنی در ایران 1320-1332ه.ش/1941-1953م

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 28-58

علی اکبر جعفری؛ عظیمه پاینده


2. تیمورتاش قربانی منافع انگلیس در ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 44-69

محمدعلی اکبری؛ میکائیل وحیدی راد


3. بررسی تبعید ایرانیان از شوروی طی سال‌های 1305-1320 ش.

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 22-41

سید محمود سادات؛ مرتضی نورائی؛ حسین میرجعفری


4. تبیین وضعیت سیاست خارجی ایران و نقش وزیران امور خارجه (1336 - 1339 ش. / 1957 - 1960 م.)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 26-59

مرتضی دهقان نژاد؛ علی جعفری؛ مرضیه یحیی آبادی


5. بررسی حمله بلشویک‌ها به انزلی در بهار 1298 ش./1920 و طرح آن در جامعه ملل بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلستان

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 6-15

لقمان دهقان نیّری؛ مرتضی نورائی؛ فرهاد پوریانژاد


6. سیاست خارجی دولت شوروی درباره جنبش جنگل

دوره 11، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 104-109

فرهاد خسروی زاده


7. ایران و کنفرانس های بین المللی (1302-1310) (2)

دوره 8، شماره 4و3، زمستان 1377، صفحه 103-114

مهشید لطیفی نیا


8. مهاجرت اتباع شوروی به ایران (1317-1297 ش)

دوره 3، شماره 1، بهار 1372، صفحه 2-19

شهلا آذری


10. مدارس ایرانی در شوروی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 20-29

محدثه ایمانی