نویسنده = نصراله پورمحمدی املشی
تعداد مقالات: 4
1. دستورالعمل‌های دیپلماتیک در ایران دورۀ قاجار

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 6-32

10.22034/ganj.2018.2267

صباح خسروی زاده؛ نصرالله پورمحمدی املشی؛ حجت فلاح توتکار؛ محسن بهشتی سرشت


2. واکاوی نقش و جایگاه کمپانی برادران تومانیانتس در وضعیت اقتصادی-تجاری ایران عصر قاجار

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 6-29

نصرالله پورمحمدی املشی؛ مسعود آدینه وند


3. عوامل مؤثر در تجارت خارجی خراسان عصر پهلوی اول

دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 32-46

نصراله پورمحمدی املشی؛ زهرا نادی


4. دریچه‌ای به تاریخ اجتماعی طایفه دره‌شوری قشقایی در دوره صفویه ( بر مبنای اسناد )

دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 6-27

نصرالله پورمحمدی املشی؛ بابک زیلاب پور