بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه: نگرش مدیران و کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات آرشیو دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به سنجش نگرش مدیران و کارکنان آرشیو ملی ایران دربارۀ بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه تلگرام و اینستاگرام پرداخته‌است.

روش و رویکرد پژوهش: این مقاله، کَمّی و با روش پیمایشی-توصیفی است و نظر 150 نفر از مدیران و کارکنان آرشیو ملی ایران دربارۀ بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از شبکه‌های اجتماعی همراه با پرسش‌نامه سنجیده شده‌است.

 یافته‌های پژوهش: یافته­ها حکایت از آن دارند که درصد مشخصی از جامعة آماری پاسخ متوسط به بالا دربارة خدمات مورد نظر پژوهشگر داده‌اند از آن جمله می­توان به درصد فراوانی تجمعی موارد زیر اشاره کرد: 70.9 درصد پتانسیل، 68.6 درصد خدمت‌رسانی به کاربران و 72.1 درصد انتقال فایل در شبکۀ اجتماعی همراه اینستاگرام و همچنین 82.7 درصد پتانسیل و 81.8 درصد خدمت‌رسانی به کاربران و 78.2 درصد انتقال فایل و در شبکۀ اجتماعی همراه تلگرام . درواقع بیانگر پتانسیل مطلوب متوسط‌ به ‌بالا برای بهره‌مندی آرشیو ملی ایران در افزایش ارتباط متقابل آرشیو ملی ایران و کاربران آن، و انجام فعالیت‌هایی همچون اطلاع‌رسانی و آگاهی از روند فعالیت سازمان‌ها است.

نتیجه‌گیری: بر مبنای یافته‌ها، امکان بهره‌مندی آرشیو ملی ایران از پتانسیل شبکۀ اجتماعی همراه تلگرام در حد مطلوب‌تری تخمین زده‌شده‌است. از دیدگاه جامعۀ آماری در مواردی چون امکان ارتباط آرشیو ملی با کاربران، خدمت‌رسانی آرشیو ملی ایران به کاربران، بهره‌مندی از خدمات پیام‌رسانی ، خدمات غیرِرایگان احتمالی آینده، انتقال فایل و تسریع فعالیت‌های آرشیو ملی ایران ازجمله فعالیت اطلاع‌رسانی به کاربران، شبکۀ اجتماعی همراه تلگرام موفق‌تر عمل کرده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Utilizing Mobile Social Networks by the National Archives of Iran(NAI): Attitudes of the Managers and the Staff

نویسندگان [English]

  • Shima Bahramsari 1
  • Amir Ghaebi 2
  • Hasan kianikhoozestani 2
1
2
چکیده [English]

Purpose: Views of managers and staff are sought about utilizing mobile social networks by National Archives of Iran for service provision.
Method/Research Design: Data is gathered using a questionnaire completed by 150 members.
Findings: 70.9%respondents favored utilizing social networks; 68.6%favoredemploying social networks for service to users; 72.1%favored them for file transfer with INSTAGRAM, while 82.7% favored TELEGRAM and 78.2% file transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Archives of Iran
  • Mobile Social Networks
  • TELEGRAM
  • INSTAGRAM
زارعی، عیسی؛ خداداد شهری، نیره. (1393). «ویژگی‌ها و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر نقش رسانۀ ملی». مجلۀ مطالعات جوان و رسانه، 4(13)، صص41-62.
صادقی، سعید؛ آقایی، داود؛ هادی، داریوش. (1391). «واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقۀ خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازمان‌دهی و گسترش سریع تحولات)». مجلۀ روابط خارجی، 4(14)، صص 7-34.
منابع لاتین
Callanan, C.; Jerman-Blažič, B. & Blažič, A. J. (2016). “User awareness and tolerance of privacy abuse on mobile Internet: An exploratory study”. Telematics and Informatics, 33(1), pp109–128.
 Casmato, Donna. (2013). “Advantages and Disadvantages of Social Networking”.
Retrieved 28.6.2016 from:
www.studymode.com/essay/advantages-and-disadvantages-of-social-networking-1683692.html
Omar, M. K.; Dahalan, N. A. & Yusoff, Y. H. M. (2016). “Social Media Usage, Perceived Team-Efficacy and Knowledge Sharing Behaviour among Employees of an Oil and Gas Organisation in Malaysia”. Procedia Economics and Finance, 37(16), pp309–316.
Smith, B. G. & Gallicano, T. D. (2015). “Terms of engagement: Analyzing public engagement with organizations through social media”. Computers in Human Behavior, 53, pp82–90.
 Go, Eun, & Kyung Han You. (2015). “But not all Social Media are the same: analyzing organizations’ social media user patterns”. Telematics and Informatics.doi: Http://dx.doi.org/10.101016/j.tele.2015.06.016
 
Mcmanus, Rechard. (2009). “10 mobile social networks to check out.” ( 12.5.2014) from http://readwrite.com/2009/01/04/10_mobile_social_networks_redux
Xu, J.; Kang, Q.; Song, Z. & Clarke, C. P. (2015). “Applications of Mobile Social Media: WeChat Among Academic Libraries in China”. The Journal of Academic Librarianship, 41(1), pp21–30.
 Walsh, G.; Schaarschmidt, M. & von Kortzfleisch, H. (2016). “Employees’ Company Reputation-related Social Media Competence: Scale Development and Validation”. Journal of Interactive Marketing, 36, pp46–59.