تحقیقات تاریخی: بررسی دو سند درباره منصب های تفنگچیان

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

چکیده

نگارنده، ضمن اشاره به دلایل ورود تفنگ به ارتش ایران می آورد که با افزایش کاربرد سلاح های گرم در ارتش و بروز لیاقت تفنگچیان، رسته های جدیدی در ارتش شکل می گیرد. قدرت و توان نظامی این ارتش، شاه عباس اول را وامی دارد تا دست به تغییراتی در ارتش بزند و بر آن اساس سپاهش را نظم ببخشد و در چنبره مهار خود داشته باشد. منصب های تفنگچی آقاسی، وزیر تفنگچیان، مین باشی تفنگچیان، تفنگچیان سرکار خاصه، تفنگداران شاهی و یوزباشی تفنگچیان، با استناد به فرمان شاه سلطان حسین مبنی بر انتصاب میرزا محمدتقی کلانتر یزد به وزارت تفنگچیان خاصه در سال 1131ق. و فرمان دیگر او مبنی بر اعطای مقام نیابت استانداری فارس به میرزا محمدتقی در 1130ق.، شرح داده می شوند. نتیجه گرفته می شود، ارتش یکی از اهرم های قدرت شاه در نظام حکومتی ایران بوده است، به طوری که با آن می توانسته: 1- زهرچشم خوبی از دشمنان گرفته، بر بقای حکومتش بیفزاید؛ 2- شاه با اهداف خاصی از جمله پذیرفتن قابلیت ها، استعدادها و توانمندی ها، جلوگیری از افزایش قدرت صاحب منصبان غیرایرانی، حاکم بودن فضای تشویش و رقابت میان صاحب منصبان ایرانی و غیرایرانی، و به حساب آوردن قدرت امیران ایرانی تبار نظام برای حفظ تعادل در قوای نظامی کشور، به افراد اهمیت می داد؛ 3- کسب امتیاز از شاه از رهگذر آموزش آسان رعایا و مسلح کردن آن ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Development of Specialised Skills in the Iranian Army in the Use of Arms

نویسنده [English]

  • molood sotoodeh
چکیده [English]

This article begins by reviewing the reasons for providing weapons for military me in Iran. It explains that the increasing use of firearms by the military led to the development of specialized skills among the military. The growing power and effectiveness of the army forced Shah Abbas to make changes in its structure so as to maintain his overall control. A number of specialized military skills are reviewed according to two records of decrees issued by Shah Soltan Hossein, the last Safavid king. Finally, it is concluded that the army was an important tool for the kings of Iran, by which they could have threatened their enemies and prolonged their own government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Army/ Safavids/ Shah Abbas I
  • 1571-1629/ Soltan Hossein
  • Safavid king of Iran
  • 1668-1726/ Organization/ Organizational hierarchy/ Historical records