نگاهی به آموزش علوم آرشیوی در جهان و ایران

نویسنده

چکیده

گسترش روز افزون آرشیوها با گسترهء فعالیت و وظایف متفاوت و نیز اهمیت آنها در نزد دولتها و ملل مختلف، باعث شده است تا تربیت کسانی که به اکسب دانش آرشیو،مدیریت علمی مراکز آرشیوی را به معنی اعم و نیز فعالیتهای تخصصی آن را به معنی اخص برعهده دارند،بیش از پیش مورد توجه مراکز آموزشی و دانشگاهی‌ قرار گیرد.به طوری که امروزه به عنوان رشته‌ای پراهمیت در خیلی از دانشگاههای دنیا،علاقه‌مندان را در سطوح مختلف به سوی خود جلب کرده و دانش آموختگان آن-که از آنها به عنوان آرشیویست یاد می‌شود- با دستیابی به توانائی علمی و عملی،فعالیت در گسترهء مذکور را به صورت هدفمند وجههء همت خخود می‌سازند. اینکه دانش آرشیو چگونه و در چه سطوحی در دانشگاههای مختلف ارائه می‌گردد و محتوای دروس آن،چه‌ مطالبی را دربرمی‌گیرد و نیز چه مشابهتها و تفاوتهائی با رشتهء کتابداری دارد،موضوع نوشتهء حاضر است که به‌ صورت گزینشی و با بررسی وضعیت آموزش این رشته در شماری از دانشگاهها جهان انجام می‌پذیرد و مهم‌ترین منابع آن،داده‌های موجود در وبگاههای اینترنتی مراکز موردنظر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Archival Studies in Iran and Around the World

نویسنده [English]

  • aliakbar safipoor
چکیده [English]

Compared to the past, universities and educational centers are giving more attention to educating individuals who can scientifically manage archival centers and also handle their professional activities, by acquiring archival knowledge. This increased attention is due to the daily development of archives, which serve a varied range of activities and purposes, and also to the importance of these archives among different governments and countries. Today, Archival studies, as an important course in many universities, has attracted numerous enthusiasts at different levels. Graduates, who are referred to as archivists, are devoted to purposeful activities in this field, by acquiring theoretical and practical skills. How, and at what levels, archival studies are presented in different universities, the content of courses, and also similarities and differences between courses in archives and those in librarianship, are discussed in the following paper. This research is done selectively by studying the state of archives education in a number of universities around the world. The major source is the websites ofthese educational centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archivists
  • Higher Education
  • Archival studies
  • Iran, Archival training