نگاهی به عصر مشروطیت از منظر اسناد « قراردادها »

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دربارهء انقلاب مشروطهء ایران-که نقطهء عطفی در تاریخ کشورمان به حساب می‌آید-بویژه در پاسخ این سؤال‌ که آیا این انقلاب،برای ما ایرانیان دستاوردی داشته است یا نه؟از سوی مورخان و روشنفکرانی که تحقیقات‌ آنها راجع به تحولات حوزه‌های سیاسی می‌باشد،پاسخهای مختلفی داده شده است.اما در این میان،این رویداد از منظر تاریخ اجتماعی و بخصوص با تکیه بر اسناد،کم‌تر مورد پژوهش قرار گرفته است.لذا نوشتهء حاضر می‌کوشد با بهره‌گیری از 1230 برگ از برگزیده‌ترین اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانهء ملی ایران، توصیفی از روند پیدایش تقاضاها و انتظارات و در نتیجه تحرک مدنی در جامعهء ایرانی عصر مشروطه ارائه کند. از مصداقهای مورد بررسی،بانک استقراضی روس،کمپانی لینچ،شرکت روسی خوشتاریا،شکرت روسی راه‌ انزلی-تهران و شرکت شیلات شمال است که در نتیجه‌گیری مقاله به آنها استناد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Constitutional Era from the Viewpoint of Records and Contracts

نویسنده [English]

  • karim soleimani
چکیده [English]

The constitutional revolution is a milestone in Iran’s history which not only had political effects, but set Iran’s civil society on a new course and gave it new impetus.Studying how Iran’s politicians acted in drawing up contracts and the way in which they gave privileges to the colonizers of Iran, and also clarifying how colonizers took advantage and broke these contracts, endorses the abovementioned fact. Some of the studied contracts are for: The Russian Loan Bank, Lynch’s Company, Khoshtariya Ltd. and the Russian Tehran-Anzali Toll Company.The self-confidence of Iran’s civil society during the constitutional era can be clearly observed by studying the social events of that era - for instance, the reaction of the citizens of Anzali to the Russian Lazanoff Company and the backlash of the butchers of Qazvin against the oppression of the American Gharehguzian Company. Among the positive consequences of the constitutional revolution and its impact, the discontinuance of the contracts with colonialist countries and the employment of more Iranian workers can be mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • Privileges
  • Loreign companies
  • Russians
  • Americans
  • Civil society