مدارس کرمان در دوره مشروطه

نویسنده

چکیده

نهضت مشروطه،تأثیر زیادی بر جامعهء ایران و بخصوص امور فرهنگی کشور داشت.تأسیس مدارس به سبک‌ جدید و تبدیل مکتبخانه به مدرسهء نوین،از آن جمله است.به دلیل کمرنگ بودن نقش معارف کرمان در کتب‌ تاریخی،پژوهش حاضر براساس اطلاعات به دست آمده از بایگانی راکد آموزش و پرورش کرمان،گفتگو با پیشکسوتانی که در عصر مشروطه دانش‌آموز یا معلم بوده‌اند،عکس و آلبومهای شخصی و تعدادی کتاب‌ درسی عصر مشروطه،به بررسی وضعیت مدارسی که در عصر مشروطه تأسیس شده‌اند،می‌پردازد.این مدارس‌ به 4 دسته:1-مدارس انگلیسی؛2-مدارس زرتشتیان؛3-مدارس ملی؛و 4-مدارس دولتی،تقسیم می‌شوند. هر مدرسه،از لحاظ فرد یا مؤسسهء تأسیس‌کننده،هدف تأسیس،امکانات رفاهی،شهریه،میزان حقوق و سطح‌ تحصیلات معلمان و مدیران،کتابها و مطالب درسی و نوع پوشش بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kerman Schools during the Constitutional Era

نویسنده [English]

  • fatemehbeigom roohalamini
چکیده [English]

The constitutional movement had a great impact on Iran’s society and especially on the cultural affairs of the country. One manifestation of this was the institution of schools in new forms and the updating of existing schools. There are few sources of information about Kerman in historical books; therefore the following research studies the status of
schools which were instituted during the constitutional era, based on information acquired from non-current archives of the Education Organization of Kerman, interviews with seniors who were teachers or students during the constitutional era, pictures and personal albums, and some school books remaining from that era. These schools are divided into four groups: 1- English schools; 2- Zoroastrian schools; 3- National schools; 4- Public schools Each school is studied in terms of its founding individual or institution, the purpose for which it was instituted, its facilities, fees, the salary and educational level of its staff, study materials provided and uniforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kerman
  • Constitutional Revolution
  • Schools
  • English schools
  • Zoroastrian schools
  • National schools
  • Public schools