شیوه نامه تاریخ شفاهی

نویسندگان

کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

چکیده

اگرچه مورخان در اوایل قرن بیستم اعتقاد چندانی به منابع حاصل از مصاحبه را در حیطهء کار روزنامه‌نگاری می‌انگاشتند،اما تدریجا به کمک فناوری ضبط صدا،روش‌شناسی و نظریه‌های جدید در زمینهء انجام مصاحبه با هدف جمع‌آوری اطلاعات تاریخی به وجود آمد. مصاحبهء تاریخ شفاهی،مصاحبه‌ای در عمق است.چنین مصاحبه‌ای می‌کوشد به ترسیم زوایای مختلف زندگیژ فرد بپردازد و وجود او را در حیطهء خانوادگی‌اش،در میان دوستان و همکارانش،در موفقیت‌ها و شکست‌هایش،به‌ ادراک درآورد. نوشتهء پیش رو،شیوه‌نامه‌ای است که مرکز دستاوردهای پانتر1برای آموزش روش‌های تاریخ شفاهی به‌ دانش‌آموزان دبیرستان گادسن و به منظور اجرای طرح تاریخ شفاهی ضبط میراث مکتوب نیومکزیکوی جنوبی تهیه‌ کرده است.این شیوه‌نامه،به خوانندگان می‌آموزد که چگونه طرح تاریخ شفاهی تهیه و اجرا کنند.تعیین هدف‌ برای پروژه،انتخاب مصاحبه‌شوندگان،نحوهء طراحی سؤال،بررسی حافظهء مصاحبه‌شونده،مراحل حقوقی کار، نحوهء رفتار و برخورد با مصاحبه‌شونده،فنون انجام مصاحبه و ایجاد رابطهء دوستانه با مصاحبه‌شونده،از مطالب‌ درخور اعتنای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Oral History Instruction Manual

نویسندگان [English]

  • jon hunner
  • Daniel villa
  • Pauline stoski
  • jon wall
  • shafigheh niknafs
چکیده [English]

This article used by the students of panther Achievement center for doing their Oral History Projects.PAC indicates panther Achievement Center.Oral History is a part of human history from the time when people can speak with each other.Oral History was the first kind of history in illiterate societies. People transferred the history of their cultures through speaking and reading pomes. The adults told their national stories and fictions the youths.There were some oral histories that became epic poems like Iliad and odes or become religious texts like Mayan or popul vuh.In the past century, historians choose records as scientific bases for approving their theories on past. Interview was some thing that journalists done from professional historians point of view.After the Second World War, Oral History accepted as Valuable Historical source again by sound recording technology's appearance. New technology, methodology and theories recognized the previous way of transferring experience. This manual teaches you how to do Oral history and how to use it for preserving historical heritage.