درآمدی بر پاره ای مشکلات نظری و کارکردی تاریخ شفاهی

نویسنده

دکتری تاریخ ایران و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

علی‌رغم وجود اطلاعات بسیار از گذشته نزدیک،پاره‌ای‌ساز و کارهای آن در تولید و انتقال اسناد پیوسته‌ مورد نقد و توجه قرار گرفته است.در این میان اسناد شنیداری یا همان تاریخ شفاهی،با وجود توانایی‌های‌ آشکار در انتقال اطلاعات مفید و تا حدودی کارساز،هنوز مورد ارزیابی جدی قرار نگرفته است.از یک‌سو جایگاه نظری آن در حیطه فلسفهء وجودی این شیوهء انتقال خبر نیاز به وارسی و تحلیل اساسی دارد.و از سوی‌ دیگر،عدم راهیابی،جایابی و بهره‌گیری از این شق از روایات در بازنمایی گذشته میان محافل دانشگاهی ایران‌ محل تأمل است.از این رو،به نظر می‌رسد بررسی این دو مسئله،که از اتفاق لازم و ملزوم هم نیز هستند، می‌تواند در راهگشایی،ورود اسناد شفاهی و بهره‌گیری بهتر از تاریخ شفاهی در گفتمان تاریخی کشور نقش‌ اساسی داشته باشد.این مقاله حول دو محور مذکور،سعی در گرهگشایی و گره‌نمایی اشکالات و مشکلات‌ تاریخ شفاهی از این منظر را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to Some Theoretical and Applied Issues of Oral History

نویسنده [English]

  • morteza nuraee
چکیده [English]

Some of existing up and downs in information always examined in record creation, although we have much information about the past. Oral History is very important in information transforming, but it is not assessment properly yet, because the origin of it is not recogniz.Oral History is not consider in universities, and don’t use for recognizing the past.