حاکمان بختیاری تبار اصفهان از مشروطیت تا سقوط قاجاریه

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده

پس از سرنگونی محمد علی شاه قاجار،بار دیگر مشروطیت برقرار گردید.بختیاریها،در فتح تهران و احیای‌ مشروطیت نقش زیادی ایفا کردند؛لذا پس از پیروزی در دولتهای مشروطیت نفوذ بسیاری به دست آوردند و در رأس مناصب مهمی قرار گرفتند.یکی از این مناصب،حکومت اصفهان بود که از شهرهای ثروتمند ایران محسوب‌ می‌گردید.از زمانی که بختیاریها در راستای حرکت بر ضد استبداد محمد علی شاه،اصفهان را فتح کردند تا زمانی‌ که رضا شاه به قدرت رسید،حکومت اصفهان در چنگ خوانین بختیاری قرار داشت.نجفقلی خان صمصام السلطنهء بختیاری پس از فتح اصفهان،این شهر را اداره می‌کرد و پس از سرنگونی استبداد،به عنوان اولین حاکم بختیاری آن‌ شهر معرفی گردید.از این هنگام تا حدود سال 1304 ش./1925 م.غالب خوانین بختیاری چون خسرو خان‌ سردار ظفر،غلامحسین خان سردار محتشم،سلطان محمد خان سردار اشجع و نصیر خان سردار جنگ،به حکومت‌ اصفهان رسیدند.تنها یک بار شکر الله خان قوام الدوله(معتمد خاقان)،با رضایت و موافقت بختیاریها به حکومت‌ اصفهان منصوب گردید که عمر حکومتش کوتاه بود و مجددا خوانین بختیاری در اصفهان به حکومت رسیدند.تا اینکه پس از صعود رضا خان به قدرت و رسیدن به مقام رئیس الوزرائی،در سال 1304 ش./1925 م.همانند دیگر شهرها،برای همیشه حکومت اصفهان از دست بختیاریها خارج شد و از آن پس حاکمان غیربختیاری بر اصفهان‌ حکومت کردند.از آن زمان،تنها منطقهء چهارمحال‌بختیاری در ید اختیار و قدرت خوانین بختیاری باقی ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isfahan’s Bakhtiyari Governors from Constitution to Qajar’s Decline

نویسنده [English]

  • ghafar pourbakhtiar
چکیده [English]

The Constitution governed after Mohammad Ali Shah’s decline. Bakhtiyaries have important role in Tehran capturing and Constitution reviving.they had many influence in Constitutional governments and got very important positions. Isfahan was one of the richest cities of Iran. Bakhtiyari khans captured Isfahan and governed utill Reza Shah dominated over there. Najaf-Qoli khan Samsamossaltaneh Bakhtiyari controlled Isfahan and introduced as Isfahan first governor after autocracy’s decline. Then Khosro khan Sardar Zafar, Gholam- hossein khan Sardar Mohtasham, Sultan Mohammad khan Sardar Ashjae, Nasir khan were the governors of Isfahan utilll 925. Shokrollah khan Qavamoddoleh governed there for a period by Bakhtiyari’s agreement, but his government was very short. Reza shah got prime Minister Position in 1925, from when non Bakhtiyari governors ruled Isfahan. Bakhtiyari khans ruled just Chahar Mahal-e- Bakhtiyari Area then.