گزارش و معرفی : معرفی مجموعه های اسناد آرشیو ملی (وزارت جنگ و استانداری فارس)

نویسندگان

چکیده

تنظیم و توصیف اسناد و آماده سازی آنها جهت استفادهء پژوهشگران و علاقه مندان در آرشیو ملی،یکی از فعالیتهای‌ مهم،زمانیر و سخت محسوب می‌شود و معمولا براساس‌ حجم اسناد،امکانات و نیروی انسانی،از سطوح مختلفی‌ برخوردار است؛به‌طوری که برای دسترسی مراجعان به‌ اسناد،به کارگیری یک یا چند روش به صورت همزمان مدنظر بوده و نتایج آن وضعیت همپوشانی دارد.یکی ازاین‌روشها، معرفی مجموعهء اسنادی است که از یک منشأ به آرشیو منتقل‌ می‌گردد که از آن به عنوان اطلاع‌رسانی براساس منشأ و یا اسناد تولید شده در راستای وظایف تخصصی هر سازمان یاد می‌شود تا پژوهشگران،حسب موضوع تحقیق،به کلیات‌ اسناد مورد نظر و باتوجه به اولویت سازمان مرتبط،راهنمایی‌ شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Introduction of records collections in the National Archive, War Minister, Fars Gubernatorial office

نویسندگان [English]

  • khadije fahimifar
  • zahra mo'menfard
چکیده [English]

Arrangement, description and processing of archives in Iran National Archive to be ac-How did Iran become a member of the League of Nations and what were the measures towards the end of the WW2, are the subject of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • League of Nations
  • World War the first
  • Versailles Peace Conference